VEETRASSI AVARII

Seoses veetrassi avariiga on häiritud linna külma-ja soojavee varustus ka nädalavahetusel, alates 1.sept. kuni 4.sept. Vabandame ebameeldivuste pärast.  

Teade

Kuni praeguseni toimus suvine sooja tarbevee arvestus talvise sooja vee tarbimise arvestuse alusel. Koos sooja vee liikumisega torudes eraldub ka soojusenergia. Seetõttu ei katnud selline arvestus sooja tarbevee valmistamise tegelikke kulusid. Alates 1. juulist 2017 võtab AS Võhma ELKO suvise soojusenergia kulu aluseks maja soojamõõtja näidu, mis jagatakse korterite ja sooja tarbevee kasutajate vahel. AS […]

Soojavee katkestus

Reedel 11. augustil k.a. kella 9.00 kuni 12.00 on katlamajas elektrikatkestus. Seoses sellega on häiritud soojavee varustus. Vabandame ebameeldivuste pärast.  

TEENUSTE HINNAKIRI alates 01.jaanuar 2017

TÖÖMEHE VÄLJAKUTSE                                                                       10.-   EUROT  TUND ABITÖÖJÕU KASUTADA ANDMINE(ÜKS TÖÖTAJA )                  7.-  EUROT  TUND SANTEHNILISED TÖÖD                                                                           15.-   EUROT TUND KANALISATSIOONI UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE              20.-  EUROT TUND TRAKTORI  KASUTAMINE  KÄRUGA                                                  22.-  EUROT  TUND TRAKTORI  KASUTAMINE  LUMETÕRJEKS                                     22.-  EUROT  TUND MURU TRIMMERDAMINE                                                                        20.-  EUROT  TUND TRAKTORIGA MURU NIITMINE (KÕRGUS KUNI 15 CM )           20.- EUROT  TUND […]

SAUN AVATUD PÜHADE EELSELT

NELJAPÄEVAL, 22.ja29.detsembril 2016 MEHED kell  14.00-17.00 NAISED kell 18.00-21.00 REEDEL, 23.ja30.detsembril 2016 NAISED kell 10.00-15.00 MEHED kell 16.00-21.00   AS Võhma ELKO

Info veemõõtja näitude teatamise kohta

Anname teada, et alates oktoobri kuust hakkab kehtima uus korraldus veemõõturite näitude teatamisest alljärgnevalt: ERAMAJADE OMANIKUD-hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks KORTERMAJADE ELANIKUD-hiljemalt iga kuu viimaseks kuupäevaks Hilisemad teated lähevad järgmisse kuusse. Näitude teatamise võimalused: tel.   4477329 e-post    info@vohmaelko.ee ELKO postkast AS VÕHMA ELKO