Soojuse piirhind

AS Võhma ELKO annab teada:
Alates 01.01.2023 muutub kaugkütte hind Võhma võrgupiirkonnas.

Konkurentsiamet kooskõlastas 30.11.2022 otsusega nr 7-3/2022-256 AS Võhma ELKO Võhma võrgupiirkonnale uue soojusenergia piirhinna.
Alates 01.01.2023 on hind koos käibemaksuga 117,30 €/MWh.

Info avaldatud 30.11.2022.