Teadaanne

Lugupeetud kliendid !

AS Võhma ELKO kassa on avatud alates veebruarist k.a. iga kuu

25-st kuupäevast kuni järgmise kuu 3. kuupäevani.

Tööpäevadel kella 9.00-16.00, lõuna 12.00-13.00.

Samal ajavahemikul ka teatada veemõõturite näidud.

Lugupidamisega,

AS Võhma ELKO