Teade

AS Võhma ELKO teavitab: alates 01.07.2018 kehtivad Võhma linnas, Kõo külas ja Koksvere külas veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alljärgnevalt:

1)      tasu võetud vee eest 1.20 eurot kantmeeter koos käibemaksuga

2)      tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1.80 eurot kantmeeter koos käibemaksuga