Teade

Kuni praeguseni toimus suvine sooja tarbevee arvestus talvise sooja vee tarbimise arvestuse alusel.

Koos sooja vee liikumisega torudes eraldub ka soojusenergia.

Seetõttu ei katnud selline arvestus sooja tarbevee valmistamise tegelikke kulusid.

Alates 1. juulist 2017 võtab AS Võhma ELKO suvise soojusenergia kulu aluseks maja soojamõõtja näidu, mis jagatakse korterite ja sooja tarbevee kasutajate vahel.

AS Võhma ELKO