AS Põhja-Sakala Haldus ja AS Võhma ELKO on ühinenud.
Ettevõtte ärinimi on AS Põhja-Sakala Haldus, seoses sellega on muutunud ka registrikood ja rekvisiidid.
AS Põhja-Sakala Haldus
Lai 18, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond 71502
Reg. kood: 11351613

Muutunud on arvelduskontode numbrid:
Kehtivad arvelduskontode numbrid arvete tasumiseks on:
EE312200221035788612 (Swedbank)
EE411010302008888006 (SEB)

Näitude teatamine, info päring ning muud küsimused aadressil info@sakalahaldus.ee, tel. 4372054

Ettevõtete ühinemine ei too kaasa muudatusi klientide lepingutes, neist tulenevad õigused ja kohustused kehtivad endisel viisil.

AS Võhma ELKO annab teada:
Alates 01.01.2023 muutub kaugkütte hind Võhma võrgupiirkonnas.

Konkurentsiamet kooskõlastas 30.11.2022 otsusega nr 7-3/2022-256 AS Võhma ELKO Võhma võrgupiirkonnale uue soojusenergia piirhinna.
Alates 01.01.2023 on hind koos käibemaksuga 117,30 €/MWh.

Info avaldatud 30.11.2022.

Energiakulude hüvitamine kodutarbijale

Energiahinna tõusu mõjude leevendamiseks kodutarbijatele on riik välja töötanud erinevad ajutised toetused. Need kehtivad tarbijatele perioodil 1. oktoobrist 2022. aastal kuni 31. märtsini 2023. aastal tarbitud energia eest väljastatud arvetele.

Kaugkütte kodutarbijale kompenseeritakse 80 eurot/MWh (käibemaksuta) hinda ületav soojuse kulu 80 protsendi ulatuses.

Näiteks, kui kaugküttevõrgu kaudu jaotatud soojuse hind on 97,75 eurot/MWh (Võhma käibemaksuta hind alates 01.01.2023), väheneb see tarbija jaoks tasemele 83,55 eurot/MWh. Sellel näitel väheneb kulu kaugküttele 15 protsenti.

Info allikas Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleht (KIK), täpsem info leitav KIK kodulehelt.

AS Suure-Jaani Haldus ja AS Võhma ELKO ühinemise dokumendid:

Ühinemisleping.

Kolme viimase majandusaasta aruanded:

AS Võhma ELKO 2019.a majandusaasta aruanne.
AS Võhma ELKO 2020.a majandusaasta aruanne.
AS Võhma ELKO 2021.a majandusaasta aruanne.
AS Suure-Jaani Haldus 2019.a majandusaasta aruanne.
AS Suure-Jaani Haldus 2020.a majandusaasta aruanne.
AS Suure-Jaani Haldus 2021.a majandusaasta aruanne.

Vandeaudiitori aruanded on majandusaasta aruannete osa.

Avaldatud 17.10.2022.