Tegevusalad: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  korraldamine; haljastuse ja heakorratööd, kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine;  välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine.

AS Võhma ELKO kuulub 100% Põhja Sakala vallale.

AS Võhma ELKO teenuste hinnad 

TÖÖMEHE VÄLJAKUTSE                                                                    10.-  EUROT  TUND

ABITÖÖJÕU KASUTADA ANDMINE (üks töötaja )                   14.-  EUROT  TUND

SANTEHNILISED TÖÖD                                                                      20.-   EUROT TUND

ELEKTRITÖÖDE TEENUSED                                                            30.-  EUROT TUND

KANALISATSIOONI UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE        20.-  EUROT TUND

TRAKTORI  KASUTAMINE  KÄRUGA                                            22.-  EUROT  TUND

PUULEHTEDE KOGUMINE TRAKTORIGA                                 30.-  EUROT  TUND

PUULEHTEDE RIISUMINE KÄSITSI                                             24.- EUROT TUND

TRAKTORI  KASUTAMINE  LUMETÕRJEKS                              33.-  EUROT TUND

MURU TRIMMERDAMINE                                                                36.-  EUROT  TUND

TELESKOOPLAADURI TEENUSED                                                48.-  EUROT TUND

MURUTRAKTORIGA MURU NIITMINE                                       30.- EUROT  TUND

HEKI LÕIKAMINE TRIMMERIGA                                                  20.-  EUROT  TUND

PUUDE LÕIKUS MOOTORSAEGA                                                   22.-  EUROT  TUND

VEEÜHENDUSE SULGEMINE KLIENDI TELLIMISEL           15.-  EUROT TUND

VEEÜHENDUSE AVAMINE KLIENDI  TELLIMISEL                15.- EUROT  TUND

VEEARVESTI PAIGALDUS                                      (arvesti hind+paigalduskulu)

ELKO POOLT PAIGALDATUD VEEMÕÕTJA PLOMMIMINE    4.- EUROT TK  

ELKO POOLT PAIGALDAMATA VEEMÕÕTJA PLOMMIMINE  8.- EUROT TK

KÜLMUNUD VEETORUSTIKU SULATUS                                        35.- EUROT TUND

SOOJUSVAHETI LÄBIPESU  JA HOOLDUS                                  180.-EUROT

KÜTTESÜSTEEMIDE LÄBIPESU JA HOOLDUS                          210.-EUROT

ELEKTROONIKA TRANSPORT JÄÄTMEJAAMA                           20.-EUROT TK

         

VEETARBIMISTASU (M3)                                                                1,45   EUROT

KANALISATSIOON   (M3)                                                                1,96   EUROT

SOOJA TOOTMINE ( MWh )                                                         61,27   EUROT

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Keerulisemad ja mahukamad tööd lepitakse eelnevalt kokku.

Hinnad ei sisalda materjalide maksumust.

Töövälisel ajal, puhkepäevadel ja riigipühadel teostatakse tõid võimalusel ja kokkuleppel