Tegevusalad: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  korraldamine; haljastuse ja heakorratööd, kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine;  välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine.

AS Võhma ELKO kuulub 100% Võhma linnale.

AS Võhma ELKO teenuste hinnad alates 01.jaanuar 2017

TÖÖMEHE VÄLJAKUTSE                                                                  10.-   EUROT  TUND

ABITÖÖJÕU KASUTADA ANDMINE(ÜKS TÖÖTAJA )             7.-  EUROT  TUND

SANTEHNILISED TÖÖD                                                                      15.-   EUROT TUND

KANALISATSIOONI UMMISTUSTE LIKVIDEERIMINE        20.-  EUROT TUND

TRAKTORI  KASUTAMINE  KÄRUGA                                            22.-  EUROT  TUND

TRAKTORI  KASUTAMINE  LUMETÕRJEKS                              22.-  EUROT  TUND

MURU TRIMMERDAMINE                                                                20.-  EUROT  TUND

TRAKTORIGA MURU NIITMINE (KÕRGUS KUNI 15 CM )    20.- EUROT  TUND

HEKI LÕIKAMINE TRIMMERIGA                                                  20.-  EUROT  TUND

PUUDE LÕIKUS MOOTORSAEGA                                                   17.-  EUROT  TUND

VEEÜHENDUSE SULGEMINE KLIENDI TELLIMISEL            15.-  EUROT TUND

VEEÜHENDUSE AVAMINE KLIENDI  TELLIMISEL                15.- EUROT  TUND

VEEMÕÕTJA PLOMMIMINE

(AS VÕHMA ELKO POOLT PAIGALDATUD MÕÕTJA)               4.-  EUROT  TK

VEEMÕÕTJA PLOMMIMINE

( AS VÕHMA ELKO POOLT PAIGALDAMATA MÕÕTJA)           8.- EUROT  TK

KÜLMUNUD VEETORUSTIKU SULATUS                                     35.- EUROT  TUND

VEEARVESTI PAIGALDUS

(ARVESTI HIND + PAIGALDUSKULU)

VEETARBIMISTASU (M3)                                                                1,20    EUROT

KANALISATSIOON   (M3)                                                                1,80    EUROT

SOOJA TOOTMINE ( MWh )                                                           61,27    EUROT

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Keerulisemad ja mahukamad tööd lepitakse eelnevalt kokku.

Hinnad ei sisalda materjalide maksumust.

Töövälisel ajal, puhkepäevadel ja riigipühadel teostatakse tõid võimalusel ja kokkuleppel